græshår

ØkoKøn

Ulighed mellem køn er stadig en udfordring, og det viser sig også i klima- og miljøspørgsmål; kvinder og queers kæmper i langt højere grad end mænd med konsekvenser af klimaforandringerne og de har mindre adgang til Jordens ressourcer.

Særligt udsatte er racegjorte kvinder og queers, kvinder og queers fra oprindelige folk, og kvinder og queers, der driver landbrug eller er industriarbejdere.  Derfor hænger undertrykkelse og udnyttelse af kvinder og queers og ødelæggelsen og retten til naturen, miljøet og klimaet uløseligt sammen.

Kvinder og queers er ikke ofre, men dem der står forrest i kampen for rettigheden til territorier, retten til egen krop og eget liv. De kæmper for miljøretfærdighed.

At kæmpe for en retfærdig og bæredygtig verden indebærer derfor at udfordre de sociale og undertrykkende magtstrukturer, der former vores samfund, muligheder og roller. Vi skal udfordre og reflektere over vores egne privilegier og arbejde for at alle køn og grupper har samme muligheder er en integreret del af en bedre verden.

I NOAH Økokøn arbejder vi for en verden, hvor kvinder og queers ikke bliver undertrykt. Undertrykkelsen kommer ikke fra enkeltpersoner, men skabes af strukturer: patriarkatet, kapitalisme, racisme, (neo)kolonialisme, cis-heteronormativitet og klasseundertrykkelse. Strukturerne kan ikke ændres hver for sig, men må ses som systemer, der forstærker hinanden i en konstant jagt på en materiel velstand, som kun kommer samfundets elite til gode.