TTIP – den trojanske traktat

EU og USA fører for tiden hemmelige forhandlinger om en frihandelsaftale. Hvis aftalen bliver vedtaget, vil det betyde, at private firmaer kommer til at styre staternes lovgivning.

Aftalen kan ødelægge eksisterende og fremtidige muligheder for bl.a. sundheds-, fødevare- og miljølovgivning samt beskyttelse af lønmodtagernes rettigheder.

Frihandelsaftalen kaldes i daglig tale TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership.

Hvad er TTIP egentlig?

Mere information:

De private virksomheder på begge sider af Atlanterhavet har i en længere periode haft stadig mindre indtjening, og man forsøger nu ved at harmonisere regler at sætte lidt skub i eksporten. Al erfaring viser, at den slags harmoniseringer altid lander på laveste fællesnævner – miljømæssigt set. Så hvis f. eks. amerikanske firmaer skal kunne tjene på mere eksport til EU, kræver det, at vores forbud mod f. eks. GMO- fødevarer, væksthormon i oksekød, klorvaskede kyllinger osv. bliver ophævet, og det er det USA satser på. Dansk Industri og flere ministre påstår, at aftalen giver flere jobs og lavere priser. Det er dog langt fra sikkert, at en aftale med mere ”fri handel” giver borgere/forbrugere/lønmodtagere nogen som helst fordele. Det eneste helt sikre er, at mere varetransport over Atlanten giver større forurening!

Tys-tys forhandlinger Folketinget har vedtaget et bredt forhandlingsmandat; det har EU også, og nu får vi ikke mere at vide. Men det er dog blevet afsløret sort på hvidt, at den amerikanske hovedforhandler udtrykkeligt går efter at ”smadre EU’s forsigtighedsprincip”. På denne side af Atlanten har EU-Kommissionen vedtaget en mediestrategi, som desværre – for dem – er blevet afsløret: Der står klart, at der kun må meldes positive økonomiske påstande ud, og at det helt skal undgås, at debatten breder sig til TV og andre større medier i Danmark og i EU!

Firmaerne overtager den fulde magt Det ligger i udkastet til aftalen, at virksomhederne skal inddrages i alt lovforberedende arbejde der på nogen måde kan få betydning for handel, produktion, markedsføring, arbejdsmarked, miljøsikring, skatter osv. Deres såkaldte eksperter eller lobbyister får ubegrænset adgang i et såkaldt Reguleringsråd, mens forbrugerorganisationerne kommer i anden række. Hvis virksomhederne ikke får det som de vil ha’ det, kan de gå videre til ISDS = Investor-State Dispute Settlement.

ISDS – virksomhedernes helt særlige ”domstole” Forkortelsen dækker over ”domstole” bestående af typisk tre erhvervsjurister, som efter en klage fra et firma suverænt kan afgøre, om en national lovgivning skal omstødes, fordi den kan genere firmaets indtjening. Hvis det ikke er muligt at ændre lovene, kan domstolen idømme det pågældende land en bøde/erstatning så stor, at formålet med f. eks. miljølovgivning forsvinder, og firmaerne kan også få enorme summer tilkendt, hvis ”domstolen” vurderer, at de i fremtiden står til at miste markedsandele eller tabe på forventet indtjening! Når dette system er sat i værk, vil politikerne mærke ISDS’ hede ånde i nakken, hvis de vil indføre nye regler på miljø- eller fødevareområdet eller fremme alternativ energi, økologiske varer og lign. Jamen hvad med landets egne domstole? Svaret er, at de ingen muligheder har for at korrigere disse afgørelser som ikke kan appelleres!

Men vi kan stoppe TTIP , hvis vi handler hurtigt!  

Download vores foldere om TTIP:
Stop den trojanske traktat – folder om TTIP

10 ting du bør vide om TTIP:
1. TTIP handler om meget mere end handel
2. Udenlandske virksomheder vil kunne sagsøge stater uden om det nationale retssystem
3. TTIP kan betyde flere kemikalier i legetøj og kosmetik
4. TTIP kan føre til mere GMO, væksthormoner og klorkyllinger i EU
5. TTIP er dårligt for klimaet
6. TTIP kan betyde farvel til EU’s forsigtighedsprincip
7. TTIP kan medføre restrikioner på offentlige indkøb, der fremmer indkøb af lokale og bæredygtige produkter
8. De økonomiske fordele ved TTIP er stærkt overvurderede
9. Forhandlingerne foregår bag lukkede døre
10. Et såkaldt reguleringsråd vil tage magten fra de nationale regeringer