EU’s plan for at inkludere LULUCF i klimamålene er uambitiøs

Landbrugsjorden bør ophobe kulstof – det er ikke tilstrækkeligt at mindske tabet

 • Udgivet

Landbruget belaster klimaet mere end mange tror

Lattergas, metan, kulstofbalancen i jorden og energiforbruget til maskiner og bygninger medfører udledning af klimagasser fra landbruget.

 • Udgivet
Notat

Landbruget står for en tredjedel af Danmarks belastning af klimaet

Lattergas, metan, kulstofbalancen i jorden og energiforbruget til maskiner og bygninger medfører udledning af klimagasser fra landbruget.

 • 21. april 2017
Notat

EU’s plan for at inkludere LULUCF i klimamålene er uambitiøs

Europa-Kommissionen har foreslået, at kulstofkredsløbet i jord og biomasse skal reguleres af hensyn til klimaet.

 • 21. april 2017
GMO

Spotlight på Juncker – vil han modsætte sig GMO?

De fleste europæiske regeringer har mandag genbekræftet deres modstand mod genetisk modificerede afgrøder[1]. Det er sket i forbindelse med afstemning om tre typer GMO-majs, hvoraf de to er nye og den tredje er den hidtil eneste GMO godkendt til dyrkning i Europa.

 • 28. marts 2017
Landbrug

130+ organisationer kræver reform af EU’s fælles landbrugspolitik

Over 130 europæiske civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer netværk for miljø- og social retfærdighed, økologiske og småskala landmænd, husdyravlere, bæredygtigt skovbrug, interessegrupper for sundhed, dyrevelfærdsorganisationer, instanser for forbrugerrettigheder, fair trade, kulturarv og landdistriktsudvikling, forbrugerkooperativer, bæredygtig turisme og håndværksforeninger fra 23 EU-lande, kræver en radikal reform af EU’s fælles landbrugspolitik og relaterede politikker.

 • 6. marts 2017

Land til salg - hvordan EU modvirker bæredygtig landanvendelse

Rapport om EU's landfodaftryk. EU's indbyggere forbruger over dobbelt så meget land som det globale gennemsnit. Det er ikke bæredygtigt og har en lang række sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser - ikke mindst i lande udenfor EU.

 • Publikation
 • Udgivet

LAND & JORD – en knap ressource under pres

Land er helt nødvendigt, for at vi kan leve. Vi bor på det, og vi bruger det til at dyrke vores mad på. Land er imidlertid en endelig ressource. Der kommer ikke mere af det.

 • Undervisning
 • Udgivet
TTIP

EU bortforhandler den danske svinesektor

I denne uge foregår den 13. runde af forhandlingerne om en omfattende handels- og investeringsaftale mellem EU og USA, TTIP.

 • 28. april 2016

Madsuverænitet

Madsuverænitet står for lokalbefolkningers ret til selvbestemmelse over deres jord og landbrugsproduktion og for alles ret til sund mad, der er produceret ved økologisk bæredygtige metoder.

 • 25. april 2016
Tilmelding til Landbrug