Nyt nummer af Miljøsk: Landgrabbing – en kamp om jord og ressourcer

Følg Miljøsk på FacebookHungersnøden på det Afrikanske Horn er paradoksal, fordi Ethiopien og Sudan i de seneste år har solgt store landområder til udenlandske investorer, mens store dele af befolkningen andre steder på Afrikas Horn sulter. Sådan skriver en af temaforfatterne i Miljøsk’s tema om landgrabbing.

Landgrabbing – oversøisk jordspekulation – er et kendt fænomen. Men størrelsen og antallet af handler er i dag på et niveau, der ikke er set siden de europæiske kolonimagters storhedstid. Samtidig er det svært at finde eksempler på, at udenlandske investores enorme opkøb af udviklingslandenes landbrugsjord giver den lovede udvikling og fremgang for lokalsamfundene.

Miljøsk nr. 62 sætter i et stort tema fokus på landgrabbing og stiller spørgsmålet: Giver udenlandske investorers opkøb af udviklingslandenes landbrugsjord unikke muligheder for at forbedre landenes landbrugssektor og reducere fattigdommen – eller er der reelt tale neokolonialisme med store negative konsekvenser for mennesker og miljø?

Læs udvalgte artikler på noah.dk/miljoesk