Bæredygtighed Nye bæredygtighedsstrategier 2006

Tirsdag den 7. marts 2006, kl. 13.00-17.00 Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København

24. februar 2006 · Kl. 12:03 Nyhed

Selskabet for Grøn Teknologi (SGT) og NOAH indbyder til møde om revisionen i 2006 af EU’s og Danmarks strategier for bæredygtig udvikling. Mødet skal skabe overblik over de to strategiers indhold: peger de i samme retning? Hvor konkrete er de? Hvilke forhold måles der på – og er der fremgang at spore? Mødet skal samtidig bruges til at udvikle forslag til revisionen af strategierne: Er der andre områder der bør inddrages? Er der behov for flere konkrete mål? Er der behov for mere fokus på at indfri de nuværende mål i strategierne?  Jens la Cour fra Miljøstyrelsen giver en status for de to strategier, for revisionen af dem og for deres indbyrdes relation. NOAH og SGT holder oplæg om deres forslag til revisioner. Derefter inviteres deltagerne til at udvikle og debattere forslag til revisioner i de to strategier.

Europa-Nævnet og SGT har støttet arrangementet økonomisk.

Program

13.00 – 13.15

Velkomst og indledning v/ Michael Søgaard Jørgensen/ SGT og Kim Ejlertsen/NOAH

13.15 – 13.45

EU’s og Danmarks strategier for bæredygtig udvikling: indhold, indbyrdes sammenhænge og planer for revision. Oplæg v/ Jens la Cour, Miljøstyrelsen. (Se oplæg som ppt-fil)

13.45 – 14.30

Hvad viser indikatorerne: hvordan går det? Fokuseres der på relevante problemstillinger? Er der sammenhæng mellem strategier og handlinger?

Oplæg v/ SGT og NOAH
Oplæg v. Michael Søgaard Jørgensen, SGT (ppt-fil)
Oplæg v. Kim Ejlertsen, NOAH (ppt-fil)
oplæg v. Ole Kaimer, NOAH (ppt-fil)

14.30 – 14.50

Kaffe/te

14.50 – 16.20

Dialogsessioner med udvikling af forslag til revision af de to strategier: A) Danmarks globale forpligtelser: klima, ressourceforbrug m.m. B) Det lokale Agenda 21 arbejdes rolle.

16.20 – 17.00

Ti forslag til regeringen om det videre revisionsarbejde. Hvordan sikres folkelig deltagelse i Danmark i det videre revisionsarbejde: via det lokale Agenda 21 arbejde, de nationale miljø- og udviklingsorganisationer m.m.? Download debatopsamling (word-fil)

Faktagrundlag:

EU Kommissionen (2005): En handlingsplatform. Om revision af strategien for bæredygtig udvikling. KOM (2005) 658, Brussels, 13.12.05. Pdf-fil, 376 Kb.

Regeringen (2005): Nøgleindikatorer 2004, Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling Fælles fremtid - udvikling i balance. Pdf-fil, 808 Kb.

European Commission & Eurostat (2005): Measuring progress towards a more sustainable Europe. Sustainable development indicators for the European Union. DATA 1990-2005. (c) European Communities 2005. Pdf-fil, 4 Mb.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!