handel

Handelspolitik Ny handelsaftale kan åbne op for import af GMO-fødevarer

Europa-kommissionen er i øjeblikket ved at indgå en ny handelsaftale med USA, der begraver forsigtighedsprincippet og åbner for import af blandt andet GMO-fødevarer til EU.

15. maj 2020 · Kl. 11:50 Nyhed

Forhandlinger bag lukkede døre

TTIP-aftalen er i øjeblikket lagt på is, men ifølge handelskommisæren for EU, Phil Hogan, er EU og USA nu i færd med at indgå en “mini” handelsaftale. Da handelsaftalen forhandles bag lukkede døre, er det svært at gennemskue præcis hvad den går ud på, men i grove træk ser det ud til, at EU kan være villig til at give handelsindrømmelser for at tilfredsstille præsident Trump og således afværge truslen om høje toldsatser for europæisk bileksport. Selvom der er begrænsninger på det mandat Phil Logan kan forhandle ud fra, er det muligt at aftalen kan munde ud i væsentligt lavere standarder for specifikke produkter og godkendelsesprocedurer og dermed bringe EU’ forsigtighedsprincip i fare samt åbne op for import af GMO-fødevarer.

Forsigtighedsprincippet i EU

Forsigtighedsprincippet er forankret i EU’s forfatning i Maastrichttraktaten og er en tilgang til regulering, der kort kan opsummeres som; "for det første: gør ingen skade", især i tilfælde hvor der mangler videnskabelig dokumentation og hvor offentligheden eller miljøet kan blive negativt påvirket.

Efter en række fødevarekriser (f.eks.kogalskab-udbruddet) i starten af dette årtusinde, undergik EU’s fødevaresikkerhedspolitik en række reformer under hensyntagen til forsigtighedsprincippet. Man udarbejdede en “fra jord til bord” tilgang der sigter mod at følge fødevarer og ingredienser i alle faser af produktion, forarbejdning og distribution, for at garantere et højt niveau af sikkerhed for alle fødevareprodukter, der markedsføres i EU, hvad enten de produceres i EU eller importeres fra tredjelande.

Dermed udgør “fra jord til bord” det juridiske og politiske grundlag for begrænsninger i brugen af ​antibiotika, hormoner og andre kemiske input i fødevareproduktionen samt den strenge europæiske GMO-regulering.

I EU er der stor opbakning blandt borgerne for at opretholde de højere europæiske standarder, hvilket blandt andet kom til udtryk ved at mere end 3 millioner skrev under på at stoppe handelsaftalen mellem EU og USA kaldet TransAtlantic Trade & Investment Partnership (TTIP).

Hvad er USA’s interesser?

Amerikanske regler for fødevaresikkerhed og miljø er markant mindre strenge end de europæiske, hvilket kan ses ved at andelen af GMO-fødevarer er større, de har lavere begrænsninger for brug af pesticider og et større forbrug af væksthormoner.

Siden starten af TTIP-forhandlingerne har de amerikanske politikere, kraftigt påvirket af landbrugslobbyen, arbejdet for at få ødelagt det europæiske forsigtighedsprincip. Det handler om at sænke standarderne til den laveste fællesnævner (de amerikanske) og reducere handelshindringerne til fordel for de store multinationale selskaber.

USA’s tilsidesættelse af forsigtighedsprincippet og knæfald for de multinationale kan dog have store konsekvenser for miljøet. Netop nu er landmændene i USA hjælpeløse vidner til en fuldstændigt unødvendig katastrofe, nemlig af det kraftigt virkende herbicid kaldet dicamba som er designet til GMO-afgrøder. På trods af advarsler fra videnskabsmænd er millioner af hektarer afgrøder blevet ødelagt af dicamba, med en værdi målt i milliarder af dollars. Årsagen var vindspredning af dicamba, der blev anvendt i driften, efter at ukrudtet var blevet resistent for glyfosat. Selskaberne bag dicamba (bl.a. BASF og Monsanto) var udmærket klar over de katastrofale følger, men valgte at se igennem fingre med det fordi der var penge at tjene og havde held med det til dels pga. svag lovgivning på miljøområdet i USA.

Afvikling af forsigtighedsprincippet har længe været et mål for den amerikanske regerings handelspolitik, og som sådan er intet nyt. Det nye er EU's tilsyneladende vilje til at bringe et grundlæggende EU-princip i fare i en kynisk biler-for-landbrug handel.

Pas på naturen

Den såkaldte “mini”aftale mellem USA og EU er en aftale, der bliver indgået af alle de forkerte grunde. For kortvarige politiske “gevinster” opgives den langvarige beskyttelse af naturen. Dette kan have varige konsekvenser som meget vel kan være irreversible.

Derfor: Lad os kæmpe for EU’s forsigtighedsprincip og ikke give endnu mere magt til de multinationale selskaber.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!