Energi Nordisk energiscenario giver et gennemregnet bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Det er muligt at reducere CO2-udledningerne markant og samtidig afvikle atomkraften i det nordiske område. Det fremgår af en sammenhængende analyse af udviklingsmulighederne i det nordiske energisystem. Dette nordiske energiscenario er lavet af den danske energiforsker Klaus Illum på opdrag af Greenpeace.

23. februar 2006 · Kl. 13:45 Nyhed

Det nordiske energiscenario bygger først og fremmest på en kraftig indsats for at effektivisere el- og varmeforbruget på forbrugssiden. Centralt i scenariet er en indsats for gradvist at konvertere det store antal boliger, der i dag er elopvarmede. Elopvarmningen skal erstattes af en vifte af andre forsyningsformer som fjernvarme, biomassefyr og varmepumper. Dette skal suppleres af en målrettet indsats for at efterisolere boligerne og for at forbedre de elforbrugende apparaters effektivitet.

Dette betyder, at den allerede eksisterende vandkraftkapacitet suppleret med primært en kraftig vindkraftudbygning kan reducere brugen af kul til stort set nul inden år 2030. Det bliver samtidig muligt at afvikle atomkraftværkerne i både Sverige og Finland. CO2-udledninger i Norden kan reduceres med 30% i 2020 og 67% i 2030, hvilket både opfylder Kyoto-målene og de reduktionsmål, der skønnes nødvendige på længere sigt for at hindre en farlig udvikling af den globale opvarmning.

Det nordiske energiscenario er efter NOAH's mening et yderst værdifuldt bidrag til den voksende mængde af dokumentation for, at det ikke bare er muligt, men også økonomisk fordelagtigt at gøre en kraftig indsats for at reducere brugen af fossile brændsler i energiforsyningen. Det nordiske energiscenario viser også, at der en en stor gevinst ved at samarbejde over landegrænserne.

Du kan downloade en 20 siders populær beskrivelse af det nordiske energiscenario nedenfor.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!