handel med land

Ny briefing Fra rettighed til vare

Fødevarer er i højere grad blevet en global handelsvare og er i stigende grad blevet en integreret del af handelsaftaler. Det underminerer lokale jordbrugere og lokalsamfunds muligheder for at skabe en bæredygtig produktion, de kan leve af. Det underminerer madsuverænitet.

10. februar 2019 · Kl. 20:45 Nyhed

Det er i stedet de bønder, der forvalter de mindre jordbrug, der skal have kontrollen over madproduktionen. Det står i stærk kontrast til det nuværende handelssystem, som kommer den globale agroindustri til gode.


Sammen med Netværk for Solidarisk Handel har NOAH udgivet ”Fra rettighed til vare”. Publikationen sætter fokus på hvordan EU’s handelsaftaler med det Globale Syd underminerer madsuverænitet.

Handelsaftaler skal i stedet medføre:

  • Retten til at prioritere lokal og regional handel

  • Bedre markedsadgang for det Globale Syd

  • Handel med bæredygtig mad

  • Rettigheder – ikke patenter

Som alternativ til de nuværende globale handelsaftaler kan lokale kooperativer skabe økonomiske virkeligheder, hvor lokale befolkningers levevis i højere grad tilgodeses. Kooperativer er medlemsejede og medlemsstyrede foreninger, som er baseret på omfordeling af økonomisk overskud.

Læs hele publikationen

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!