Transport Den ulige transport

Debatindlæg af Jacob Sørensen, NOAH's Bæredygtighedsgruppe, bragt i Ingeniøren 2. maj 2003

2. maj 2003 · Kl. 10:51 Nyhed

I Ingeniøren 16/03 slår Michael Knørr Skov (MKS) fra COWI's Trafikplan på tromme for øget indflydelse til vejforvaltningen i regeringens strukturkommission. Blandt argumenterne er, at en gennemsnitlig dansk husstand bruger en fjerdedel af sin disponible indkomst på transport. Det lyder af meget. Ifølge tal fra Danmarks Statistiks forbrugerundersøgelse (1998) er forbrugets procentvise andel til transport og rejser da også 'kun' 17 pct. - og det inkluderer både charterrejser, fly-, færge- og togbilletter samt udgifter til cykel.

Folks indkomst har stor indflydelse på valg af transportform. Således er det dem med de laveste indkomster, der bruger flest penge på kollektiv transport. Det til trods for, at de rigeste bruger en større andel af deres samlede forbrug på transport end de fattigste. Faktisk kører de rigeste 10 pct. af husstandene i Danmark 4 gange så langt i egen bil som de fattigste 10 pct. Alene det er argument for, at de sidste årtiers udsultning af den kollektive trafik må vendes.

MKS er også inde på, at veje har indflydelse på den måde, som danskerne indretter deres liv. Transportfradraget, den stadig billigere benzin (i forhold til realindkomsten) og de sidste årtiers kraftige udbygning af vejnettet har betydet, at folk vælger at bo stadig længere fra deres arbejdsplads og fritidsinteresser. Hel bevidst offentlig planlægning.

I sit indlæg vælger MKS at se bort fra miljøproblemerne i forbindelse med vejsektoren. Vi kan sikkert hurtigt blive enige om, at vores generation må tilstræbe en bæredygtig udvikling - også i den danske vejsektor. På miljøområdet betyder en bæredygtig udvikling bl.a., at Danmark målrettet skal arbejde for et samfund, der forårsager 90 pct. mindre CO2-udslip end i dag - dels skal verdens samlede CO2-udslip skæres ned, dels kan der forudsiges store udslipstigninger i ulandene de kommende årtier. Det er en af de udfordringer regerings strukturkommission burde tage op, og til det er jernbaneforvaltningen en bedre samarbejdspartner end vejforvaltningen.

Læs mere om indkomstfordeling, forbrug og miljøbelastning på www.noah.dk/forbrug.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for at vi kan levere et stykke arbejde der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.900). Tusind tak!