Landbrugsjorden bør ophobe kulstof – det er ikke tilstrækkeligt at mindske tabet

Notat EU’s plan for at inkludere LULUCF i klimamålene er uambitiøs

  • 21. april 2017

Europa-Kommissionen har foreslået, at kulstofkredsløbet i jord og biomasse skal reguleres af hensyn til klimaet. Det er på høje tid set i lyset af det store potentiale, der er i landbruget for at binde kulstof i jord og biomasse, og vigtigheden af at bevare landbrugsjordens frugtbarhed. Med forslaget skal forbedringer i kulstofkredsløbet kunne modregnes i målene for reduktion af udledninger af klimagasser i den ikke-kvotebelagte sektor.

Se også

Kontakt

Jacob Sørensen

Ressourcer, klima og energi