Kemikalier Stop gifttransporten til Nyborg

14. november 2010 · Kl. 11:07 Nyhed

NOAH støtter protesten mod importen af kemikalieaffald fra Australien til behandling på Kommunekemi i Nyborg. Affald skal behandles nationalt eller regionalt, hvis det på nogen måde er muligt.

Australske myndigheder og industri har haft mange år til at finde en national løsning på destruktionen af HCB affaldet. Den australske HCB er et biprodukt fra produktion af opløsningsmidler mellem 1963 og 1991. Endnu før produktionen blev lukket ned, vidste man i Australien, at der var et affaldsproblem. Industri og myndigheder har ikke villet investere i det nødvendige anlæg og indrette affaldsplanlægningen efter det.

Derfor er det ikke rimeligt, at miljø og mennesker skal udsættes for risiko ved transporten og ved lagringen i Danmark.

De mængder HCB, som sendes til afbrænding på Kommunekemi, kan ikke brændes hurtigt. Der vil være behov for at lagre det giftige affald i flere år. Oplagring af HCB-affaldet er problematisk. Det er en af de 12 værste miljøgifte, "The Dirty Dozen". Det har sundhedsskadelige virkninger, der går fra hudlidelser til leverskader og kræft. Det er stærkt ætsende, og en brand i lageret kan udløse store mængder dioxin.

Den store koncentration af klor i affaldet stiller store krav til kontrol med dioxinudledningerne og betyder også, at afbrændingen vil tage lang tid.
”NOAH og vores samarbejdspartnere i Friends of the Earth er modstandere af, at miljøfarligt affald eksporteres, selv om det måske er nemmere og billigere for et firma eller et lands regering,” siger NOAH-talsmand Henning Bo Madsen.

Derfor støtter NOAH demonstrationen i Nyborg lørdag den 13. november og repræsentanter for NOAH vil deltage.

Flere oplysninger om giften, om myndighedsbehandlingen og om miljøminister Karen Ellemanns holdning findes på http://www.stopgifttransporten.dk/

STØT UNDERSKRIFTINDSAMLINGEN på http://www.stopgifttransporten.dk/ hvor du kan sende din protest til miljøminister Karen Ellemann og hendes australske kollega Tony Burke.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!