• Notat
 • 14 sider
rekordstor

EU/USA frihandelsaftale: En rekordstor høst for erhvervslivet

Hvordan en transatlantisk frihandelsaftale vil forværre miljø-, fødevare- og landbrugssystemer, lovgivning og standarder.

 • Notat
 • 4 sider
positionspapir

Bortforhandler vi vores fremtid?

NOAH og Friends of the Earth Europe’s positionspapir om Det Transatlantiske Handels- og Investeringspartnerskab (TTIP). TTIP er en trussel mod demokrati og miljømæssige, sundhedsmæssige og sociale sikkerhedsforanstaltninger.

 • Folder
 • 6 sider
kødatlas

KØDatlas – resumé og politiske krav

Den globale og intensive kød- og mejeriproduktion er i stigende grad både socialt og miljømæssigt ødelæggende – systemet er uholdbart.

Der er brug for nytænkning af produktionen og forbruget af kød- og mejeriprodukter for at bremse industriens kontrol over fødevarer, reducere sundheds- og miljøpåvirkningen og hjælpe borgerne på vej mod en mere bæredygtig kost.

 • Notat
 • 4 sider
REDD

Et minus til REDD+

Om plantage-offsettings konsekvenser for biodiversitet og levevilkår i Tanzania.

I Tanzania har den norske regering engageret sig i et privat træplantningsprojekt, der angiveligt har til formål at genrejse tanzaniansk skov og nedbringe landets emissioner. Projektet er udformet efter en model, der minder om den offsetting mekanisme, man planlægger at finansiere REDD med. Men projektet kritiseres af NGO’er for at være etableret på falske præmisser og for at have en række negative konsekvenser for lokalbefolkningen.

Velegnet til undervisning
 • Video
 • 29 min.
fossile brændsler

Danmark uden fossile brændsler

Kan man forestille sig, at Danmark kan klare sig uden fossile brændsler? Hvor store vedvarende energiressourcer har vi? Hvordan får vi energi, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser? Det er nogle af de spørgsmål, der tages op i denne film.

 • Andet
solmærket

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (badge)

NOAH er officiel forhandler af de originale solmærker med Atomkraft? Nej tak.

 • Pris:10 kr.
 • Andet
Solmærket - Atomkraft? Nej tak!

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 12 cm, spejlvendt)

NOAH er officiel forhandler af de originale solmærker med Atomkraft? Nej tak.

Bemærk at klistermærket er spejlvendt og derfor velegnet til vinduer og ruder

 • Pris:20 kr.
 • Andet
Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 33 cm)

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 33 cm)

NOAH er officiel forhandler af de originale solmærker med Atomkraft? Nej tak.

Perfekt til christianiacyklen.

 • Pris:50 kr.
 • Andet
Solmærket - Atomkraft? Nej tak!

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 45 cm)

NOAH er officiel forhandler af de originale solmærker med Atomkraft? Nej tak.

Det helt store klistermærke!

 • Pris:100 kr.
 • Andet
Solmærket - Atomkraft? Nej tak!

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 5 cm, refleks)

NOAH er officiel forhandler af de originale solmærker med Atomkraft? Nej tak.

Lille refleksklistermærk til at sætte på cykelskærmen

 • Pris:10 kr.