Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 6 sider
den korte vækst

Den korte vækst

Er den økonomiske vækst blot en parantes i menneskets historie? Et undervisningshæfte om vækst i historisk perspektiv.

Dette gratis undervisningshæfte er udarbejdet som baggrundsmateriale til filmen Den korte vækst

Forestillingen om vækst er noget relativt nyt i menneskehedens historie. Langt den største del af menneskets 50.000 år lange histore har været præget af ingen eller kun en minimal vækst. Vækstens forudsætninger, som primært er billige og lettilgængelige energi-og råstofressourcer er ikke mere til stede, og de miljømæssige konsekvenser af den økonomiske vækst er ved at underminere hele grundlaget for vores samfund. Alt tyder på, at vi skal til at indstille os på tiden efter væksten.

 • Fag:Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:978-87-91237-68-3
 • Pris:Gratis
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 9 sider
grøn vækst

Den grønne vækst

Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Et undervisningshæfte om grøn vækst.

Dette gratis undervisningshæfte er udarbejdet som baggrundsmateriale til filmen Den grønne vækst

Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Men hvad ligger der egentlig i de fine ord. Kan grøn teknologi udbedre de skadevirkninger, som mange årtiers blind vækst har påført miljøet og Jordens klima og forhindre yderligere skader i fremtiden? Er det virkelig muligt at gøre økonomisk vækst grøn og bæredygtig, eller er det bare undskyldninger for at fortsætte som sædvanligt?

 • Fag:Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:978-87-91237-71-3
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 8 sider
arbejdsløs vækst

Den arbejdsløse vækst

Kan beskæftigelsen klare sig uden vækst? Et undervisningshæfte om vækst og arbejdsløshed.

Dette gratis undervisningshæfte er udarbejdet som baggrundsmateriale til filmen Den arbejdsløse vækst

Vækst er en nødvendig forudsætning for at skaffe arbejdspladser. Uden vækst får vi abejdsløshed, og arbejdsløshed vil vi jo ikke have, så vækst er altså uundgåeligt. Men der er en anden side af historien. Vækst bygger på en stigende produktivitet, og en stigende produktivitet sker normalt ved hjælp af teknologi, som erstatter menneskelig arbejdskraft. Man kunne altså lige så godt sige, at vækst skaber arbejdsløshed. Men det kunne være, der også er en anden vej – en anden måde at se tingene på.

 • Fag:Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:978-87-91237-72-0
 • Pris:Gratis
 • Hæfte
 • 9 sider
grænseløs vækst

Den grænseløse vækst - er eksponentiel vækst mulig?

Er grænseløs vækst mulig?

Dette gratis undervisningshæfte er udarbejdet som baggrundsmateriale til filmen Den grænseløse vækst

Siden den såkaldte finanskrise begyndte i 208 har vi næsten dagligt hørt politikere og økonomer snakke om vækst. “Vi skal have gang i væksten“ har det lydt fra både højre og venstre side af det politiske spektrum. Men hvad er det egentlig for en vækst, de snakker om? Og er drømmen om den uendelige økonomiske vækst overhovedet realistisk. Måske har vi allerede overskredet grænserne for, hvor meget vores materielle forbrug kan vokse.

 • Fag:Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:978-87-91237-69-0
 • Pris:Gratis
 • Rapport
 • 19 sider
agriculture in Denmark

Agriculture in Denmark

Report on the Danish agricultural system

This report is a contribution to "Pathways to a Nordic food system that contributes to reduced emissions of greenhouse gases and air pollutants” with financial support from The Nordic Council of Ministers. In English

 • Rapport
 • 12 sider
ISDS

De skjulte omkostninger i EU's handelsaftaler

Denne rapport afslører, at europæiske skatteydere allerede har betalt mindst kr. 26.000.000.000 til private investorer gennem en mekanisme i internationale handelsaftaler.

Mekanismen – kendt som ISDS – vil blive mere udbredt, hvis EU’s handelsaftaler med Canada og USA går igennem som planlagt.

 • Hjemmeside
ccs-info

CCS-info

NOAHs hjemmeside om CCS (Carbon Capture and Storage)  

Velegnet til undervisning
 • Hjemmeside
global-klima.org

Global Klima

NOAHs klimahjemmeside

 • Bog
 • 48 sider
Forside til Atomaffaldsdeponering i etisk perspektiv

Atomaffaldsdeponering i etisk perspektiv

Hvad skal vi stille op med det radioaktive affald, vi har her i landet?

Det har været emne for en bredt sammensat studiekreds, som begyndte at mødes i efteråret 2013 på initiativ af Anne Albinus. Denne bog er et produkt af studiekredsens møder.

 • Notat
 • 8 sider
handel

Forhandlinger med USA truer EU’s fødevaresikkerhed på GMO-området

Forhandlingerne om en handels – og investeringsaftale mellem EU og USA (TTIP) truer EU’s mulighed for at regulere import, godkendelser og sikkerhedskontrol af genetisk modificerede fødevarer og frø i fremtiden.