Velegnet til undervisning
 • Video
 • 12 min.

Biogas - ren energi eller flere problemer?

Er biogas svaret på de problemer, millioner af tons gyle fra den industrielle svineproduktion skaber? Filmen handler om, hvad biogas er, hvordan den produceres, og hvilke fordele og ulemper, der er ved biogasproduktion, dels i forbindelse med det industrielle landbrug, og dels med et mere miljøvenlig, økologisk eller biodynamisk landbrug. Har biogas en rolle at spille i fremtidens vedvarede energi system?

 • Hæfte
 • 12 sider
Lokalt ejet vedvarende energi JA TAK!

Lokalt ejet vedvarende energi JA TAK!

Om NOAHs arbejde for lokalt ejet vedvarende energi.

FællesEnergi er vores betegnelse for lokalt ejede projekter eller anlæg, der bidrager til afviklingen af energiproduktion fra fossile brændstoffer f.eks gennem etablering af en vindmøllepark, et fjernvarmeværk eller et solcelleanlæg. Ejerskabet skal ligge enten hos en andelsforening eller en anden organisation med demokratisk struktur bestående af lokale borgere. Det kan f.eks. være en fond eller kommunen.

 • Folder
 • 6 sider
KØDatlas

KØDatlas

Fakta og figurer om de dyr vi spiser.

Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 43 sider
Klima ude af kontrol

Klima ude af kontrol

NOAH stiller med dette hæfte skarpt på klimaudfordringen, dens konsekvenser, og hvor presserende det er at løse den.

Hæftet ser på den europæiske politik på området og de globale forhandlinger i FN med fokus på COP21 i Paris. Hvad mener de forskellige parter og hvordan så mulighederne ud for at indgå en global aftale?

 • Fag:Naturgeografi, Samfundsfag
 • Målgruppe:Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Klimaretfærdighed + Energi
 • ISBN:978-87-93536-10-4
 • Pris:Gratis
 • Notat
 • 2 sider
TTIP fri zone

Beslutningsforslag til kommuner vedr. TTIP- og CETA-fri zone

TTIP og CETA vil også påvirke kommunerne. Dette beslutningsforslag giver kommunerne mulighed for at erklære sig TTIP- og CETA-fri zoner.

Velegnet til undervisning
 • Video
 • 5 min.

Den arbejdsløse vækst

Vækst er en nødvendig forudsætninger for at skaffe arbejdspladser. Uden vækst får vi abejdsløshed, og arbejdsløshed vil vi jo ikke have, så vækst er altså uundgåeligt. Men der er en anden side af historien.

Vækst bygger på en stigende produktivitet, og en stigende produktivitet sker normalt ved hjælp af teknologi, som erstatter menneskelig arbejdskraft. Man kunne altså lige så godt sige, at vækst skaber arbejdsløshed. Men det kunne være, der også er en anden vej - en anden måde at se tingene på.

Filmen er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

Velegnet til undervisning
 • Video
 • 4 min.

Den grænseløse vækst

Siden den såkaldte finanskrise begyndte i 208 har vi næsten dagligt hørt politikere og økonomer snakke om vækst. “Vi skal have gang i væksten“ har det lydt fra både højre og venstre side af det politiske spektrum. Men hvad er det egentlig for en vækst, de snakker om?

Og er drømmen om den uendelige økonomiske vækst overhovedet realistisk. Måske har vi allerede overskredet grænserne for, hvor meget vores materielle forbrug kan vokse.

Filmen er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler

 • Fag:Geografi, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
Velegnet til undervisning
 • Video
 • 5 min.

Den korte vækst

Forestillingen om vækst er noget relativt nyt i menneskehedens historie. Langt den største del af menneskets 50.000 år lange historie har været præget af ingen eller kun en minimal vækst.

Vækstens forudsætninger, som primært er billige og lettilgængelige energi-og råstofressourcer er ikke mere til stede, og de miljømæssige konsekvenser af den økonomiske vækst er ved at underminere hele grundlaget for vores samfund. Alt tyder på, at vi skal til at indstille os på tiden efter væksten.

Filmen er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

 • Pjece
 • 20 sider
Nej til en ny midtjysk motorvej

Nej til en ny midtjysk motorvej

Denne pjece skitserer de negative konsekvenser ved anlæggelse af hærvejsmotorvejen og peger på, hvor omfattende de vil blive for naturen og for menneskers livskvalitet.

Pjecen giver et bud på alternative og mere bæredygtige trafikløsninger. Skrevet af NOAH-gruppen Jyder Mod Overflødige Motorveje.

 • Notat
 • 9 sider
Forside til TTIP og fødevaresikkerhed - en risikabel romance

TTIP og fødevaresikkerhed - en risikabel romance

Om handelsaftalen TTIP’s indflydelse på dansk og europæisk fødevaresikkerhed.

Siden 2013 har EU og USA forhandlet om frihandelsaftalen TTIP (The Transatlantic Trade and Investment Partnership). TTIP er et farligt bekendtskab for den danske og europæiske fødevaresikkerhed. Genmodificerede fødevarer, hormonbøffer og klorkyllinger kan blive hverdagskost i de danske hjem – med en betydelig sundhedsrisiko til følge.