Velegnet til undervisning
 • Bog
 • 74 sider
Børn Biler & Byer

Børn Biler & Byer

Børn Biler og Byer handler om, hvordan vi indretter vores byer – set med 1979-øjne.

“Samfundet planlægges af mænd mellem 40 og 65 – bilister – som bruger en overvejende andel af bevillingerne til at bygge og vedligeholde veje til biler og kun en lille andel til gang- og cykelstier. De samme mænd laver lovene, så de beskytter bilisterne mest.” Bogen handler om, hvordan det også kunne være. Om, hvordan byens beboere – i grupper – kan være med til at ændre forholdene. Målgruppen er de lidt større elever i folkeskolen.

 • Fag:Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse
 • Emner:Transport
 • ISBN:978-87-91237-85-0
Velegnet til undervisning
 • Bog
 • 121 sider
Det kunne være skønt

Det kunne være skønt

En fortælling om en storby i 1973 – byen er København. En by i fare først og fremmest på grund af privatbilismen. Bogen viser, hvordan NOAH-aktive dengang forestillede sig, at udviklingen kunne ændres, så det blev skønt at bo og være i København.

I 1973 var der en plan om at ødelægge søerne i København med en 6 spors motorvej, der skulle forbinde Lyngby motorvejen med en miniudgave af New York, nemlig Cityplan Vest.

Der var en masse cykel-demonstrationer i 70´erne, der kulminerede i en kæmpestor stjerne demonstration som sluttede foran Københavns Rådhus, hvor det blev forlangt
at dette tåbelige motorvejs projekt igennem København blev nedstemt. Det lykkes - og derfor kan du i dag se de gamle vandkanaler/søerne i deres helhed rundt om det gamle København.

NOAH var med til at stoppe dette “Sørings-projekt” og her kan du se og læse de argumenter, vi vandt på, dengang. Siden er der ikke sket andet, end at der er kommet endnu flere biler og at mange er blevet generet af støjen fra de enormt kostbare metrobane anlæg. Der er stadig brug for en aktiv kamp for at få “bilerne ud af byen”, så opdater bogen!

Opgave:

Sådan så tallene og Københavns situation ud i 1973.

Hvordan er tallene her i 2017? og hvordan vil du/I beskrive trafik situationen i den by, du bor i? Kan du/I se nye løsninger?

Brug Trafikbogens sider til at lave en nutidig opdatering og send NOAH et link, som vi da vil vise her.

 • Fag:Naturgeografi, Natur/teknologi, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Transport
 • ISBN:978-87-91237-83-6
Velegnet til undervisning
 • Bog
 • 145 sider
nogle oplysninger

Nogle oplysninger om den jord, vi sammen lever på

En nyklassiker. Skrevet med en iver og et vid, der er mindst ligeså vedkommende og relevant for det miljøpolitiske landskab i dag, som da bogen udkom i 1970.

Bogen er genoptrykt i forbindelse med NOAHs 40 års jubilæum (2009). Bogen kan også downloades gratis.

“Den berømmelige NOAH-gruppe af unge studerende, der med djævelsk energi og kundskab forløste hele forureningsdebatten i Danmark, har genudsendt sin klassiker. Spændende billedbog og rystende dokumentation, masser af oplysninger, dygtigt skåret til, let at læse og med et altnedtromlende engagement. Læs den – strø den rundt som gave: de værdige behøver den – de uværdige trænger til den. Hvis vores verden skal gå videre...”.

Tage Voss, forfatter (anmeldelse ved genudgivelsen)

En opgave til undervisningsbrug:

Her i bogen kan du se en masse tal og fakta fra 1970 sat ind i en sammenhæng, der stadig er vigtig her i 2017.

"At tænke økologisk" var nyt dengang. Den måde at tænke samfund, naturen og vores hverdag på, har siden vist sig at være mere grundlæggende og vigtigere, end vi anede dengang. Du trækker stadig vejret i bilos, som i frisk luft. Du drikker stadig vand, spiser og sanser. Og du lever, forbruger og producerer stadig. Og der er en sammenhæng imellem, at der er færre sommerfugle nu og klima katastrofer.

Bogens illustrerede beskrivelser af de mange kredsløb, vi indgår i, er stadig sande og vigtige at forstå, for at forstå den verden, vi lever i her i 2017.

Tallene og kurverne er nogle steder blevet bedre, end vi frygtede dengang. Og andre steder er de blevet meget værre, end vi gættede på, dengang. 

En opgave til dig, der underviser i Økologi, er at spørge ud i klassen: “Her ser I tallene fra 1970. Hvordan ser de mon ud - nu i 2017?"

 

Start med at vælge et tema.

 • For eksempel drikkevandet dengang - og nu i dag?
 • Madvarer og madproduktion dengang - og nu?
 • Forbrugsmønstret dengang i 1970 - og nu i 2017?
 • Energiforbruget dengang i 1970 - og nu i 2017?
 • Råstofsituationen dengang - og nu?

Det er tilladt at google ny viden og samles i en gruppe, der sammen laver en opdatering af tallene og den viden som vi havde dengang - frem til de fakta, vi har i dag.

I kan lave en webside, der viser situationen i 1970 overfor en webside, der viser, hvordan det er nu.

Her i NOAH vil vi meget gerne se og måske vise andre jeres opdateringer for eksempel ved at linke til jeres skole-webside, når I har løst opgaven.