• Pjece
  • 20 sider

Nej til en ny midtjysk motorvej

Denne pjece skitserer de negative konsekvenser ved anlæggelse af hærvejsmotorvejen og peger på, hvor omfattende de vil blive for naturen og for menneskers livskvalitet.

Nej til en ny midtjysk motorvej

Pjecen giver et bud på alternative og mere bæredygtige trafikløsninger. Skrevet af NOAH-gruppen Jyder Mod Overflødige Motorveje.