Fra udkant til energicentrum med fokus på Danmark og Uganda

Fra udkant til energicentrum med fokus på Danmark og Uganda

Seminar den 14. april på Nordisk Folkecenter

Seminaret er arrangeret i samarbejde med Morsø U-landsforening, Uganda Netværket og Nordvestjysk Institut for Vedvarende Energi, NIVE.

Desuden har VedvarendeEnergi, NOAH, Samsø Energiakademi og INFORSE-Europe samarbejdet om seminarets tilrettelæggelse.

Lørdag den 14. april 2012 kl. 11-16 på Nordisk Folkecenter,
Kammersgaardsvej 16, 7760 Hurup.

Program

Hvorledes kan EU’s politik inden for energi og landbrugsudvikling imødekommes?

Velkomst ved Jane Kruse, Nordisk Folkecenter.

Introduktion til seminaret ved Lene Høgh, projektkoordinator, Nordisk Folkecenter.

Oplæg:
Vedvarende energi – de lovgivningsmæssige rammebetingelser, herunder på EU-niveau ved Ellen Margrethe Basse, forfatter og professor dr. jur.

Imødegåelse af klimaændringer. Implementering og vedvarende energi og energibesparelser i Uganda ved Paul Muganga, JEEP Folkecenter, Uganda.

Erfaringer, udveksling og nye muligheder.
Billedoplæg fra kursus hos JEEP, Folkecenter Uganda ved Nicolaj Stenkjær, informationsmedarbejder, Nordisk Folkecenter

Udveksling og træning fra Danmark og Tyskland ved Lene Høgh.

EU politik i forhold til Afrika ved Jane Kruse.

____________________________________

Deltagelse:

Tilmelding nødvendig

ns[@]folkecenter.dk

telefon 9795 6600.

Deltagelse er gratis.

Projektet er støttet af Europa Nævnet.

Læs mere på:

http://www.folkecenter.dk/dk/news/arr/seminar-den-14-april-paa-folkecenter/