Spørgsmål og svar vedrørende NOAHs støttekreds

Her kan du finde svar på de fleste spørgsmål vedrørende NOAHs støttekreds. Hvis du ikke finder det svar du søger, er du altid velkommen til at kontakte vores medlemsansvarlige Mads Kjærgaard Lange på e-mail mads@noah.dk eller telefon 31 90 80 21.


Find svarene på dine spørgsmål her

Hvordan opretter jeg et testamente?

Svar:

Et testamente skal være skriftligt og underskrevet foran en notar eller to vidner. Vi anbefaler, at du får testamentet underskrevet foran notaren, da notaren opbevarer en kopi af testamentet. Dermed er du sikret, at testamentet altid vil komme for dagens lys, og at der ikke er tvivl om testamentets gyldighed. 

I princippet kan du selv skrive dit testamente, men NOAH tilråder, at man henvender sig til en advokat. Det giver den største sikkerhed for, at ens testamente bliver udformet korrekt, og at man har fået god juridisk rådgivning, så alle forhold er belyst. 


Kan jeg ændre i mit testamente?

Svar: 

Dit testamente kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes. Opretter du testamente i fællesskab med din ægtefæller eller partner, bør det fremgå af testamentet, om længstlevende senere skal have mulighed for at ændre testamentet. 


Hvordan kan jeg betænke både mine arvinger og en god sag, hvis jeg ønsker at gøre begge dele?

Svar: 

Du kan betænke f.eks. NOAH med enten en procentdel af din arv eller med et fast valgfrit beløb. Resten af din arv kan du fordele, som du vil, til dem du ønsker. 

Det er også muligt at benytte den såkaldte ’30 %- løsning’. Løsningen består af et testamente, hvori en eller flere velgørende organisationer arver 30 % af ens formue på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger. De øvrige arvinger modtager 70 % af, hvad man efterlader sig af værdier, uden at skulle betale afgift. 

30 %-løsningen er en specifik ordning, hvor en velgørende organisation betaler bo- og tillægsboafgift for øvrige arvinger. 

Nogen ønsker at betænke deres arvinger såvel som en eller flere velgørende organisationer i deres testamente. Du vælger helt selv, hvordan fordelingen skal være. De fleste laver en procentvis fordeling af arven. 

30 %-løsningen er en specifik ordning til fordeling af arven mellem velgørende formål og arvinger. Den består af et testamente, hvori en eller flere velgørende organisationer arver 30 % af ens formue på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger. De øvrige arvinger modtager 70 % af, hvad man efterlader sig af værdier, uden at skulle betale afgift. Se regneeksemplerne nedenfor: 


Hvad koster et testamente?

Svar: 

Et testamente behøver ikke at være meget dyrt. Opretter du det gennem DinArv.dk og betænker NOAH i dit testamente er det gratis. Ønsker du at der skal en advokat ind over, koster det typisk mellem 3.000 og 5.000 kr.