NOAH mener...

NOAH-TRAFIK arbejder for en trafikpolitik, der sætter trafiksikkerhed og miljø i højsædet.

Læs mere...

Trafik

Om serviceniveau, arealforbrug, kapacitet og trængsel for forskellige trafikantgrupper »

NOAH-Trafik har sendt en henvendelse til Trængselskommissionen med en hel del informationer, som mangler i det materiale, Trængselskommissionen har til sin rådighed. I www.trafikbogen.dk under “Trængselskommissionen” er links til mere materiale.

Åbent brev om havnetunnel fra NOAH-Trafik »

NOAH-Trafik vil opfordre alle gode kræfter til at modsætte sig planerne til (mindst) 27 milliarder kr. En havnetunnel vil primært oversvømme København og indfaldsvejene med flere biler. Pengene bør bruges til den kollektive trafik, som alle vil have glæde af.

Danmark har rigeligt med store veje »

For samme beløb på 6,2 milliarder gode kroner, som motorvejsstumpen gennem Silkeborg koster, kunne hele banenettet fra Fredericia til Frederikshavn blive elektrificieret. Danmark har motorveje nok.

Høringssvar til lokalplanforslag “Scala” »

Der er netop nu et lokalplanforslag “Scala” i høring, vedrørende den fremtidige udnyttelse af grunden hvor det tidligere byggekompleks Scala har ligget. NOAH-Trafik har indsendt nedenstående høringssvar, som er suppleret af dette høringssvar vedr. “Handlingsplan for Grøn mobilitet”.

Høringssvar til Handlingsplan for Grøn mobilitet fra Københavns Kommune. »

Desværre gør Københavns Kommune det yderst vanskeligt at få bedre miljø i byen. Man skaber unødig trængsel ved at stimulere folk til at bruge bil ved at lokke med masser af parkeringspladser.

Biltrafikken stopfodres i stigende grad med gulerødder »

For at opnå miljø- og energimæssige forbedringer er det blandt andet nødvendigt med genopretning af beskatning af biler og brændstof, miljøorienterede regler for befordringsfradrag. Hvis man vil leve op til miljø- og klimamålsætningerne, må man turde tage fat på disse urimeligheder lyder det fra Ivan Pedersen, NOAH-Trafik.

Opfordring til Folketingets partier: Sæt benzin- og dieselafgiften op med en krone hurtigst muligt »

Benzinafgiften er i løbende kroner kun 1 kr. højere pr. liter end i 1989 – for 23 år siden. At øge afgiften vil give både tiltrængte penge i statskassen og miljøforbedringer.

Leasingsagen var kun toppen af isbjerget »

NOAH-Trafik: Pengene fosser ud af statskassen, fordi bilafgifterne er voldsomt nedsat siden 1990. Der må en genopretning til, både af hensyn til miljøet og samfundsøkonomien.

Høringssvar fra NOAH-Trafik vedrørende energimærkning af biler »

NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig trafik har indsendt høringssvar vedrørende revideret bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person og varebiler.

Gratis parkering er støtte til bilpendling »

Danske bilister sparer årligt flere milliarder af kroner på at parkere gratis ved arbejdspladsen i vore store byer. NOAH-Trafik har skrevet til Folketingets Transportudvalg samt Skatte- og Afgiftsudvalg og gjort opmærksom på, at fri parkering indebærer en urimelig favorisering af biltrafikken og indebærer voldsomme miljømæssige konsekvenser

Sider: « Forrige 1 2 3 4 5 Næste »